Vesirakenteet

Tammerkosken yläkosken pato ja patoportit, tulvakanavan reunamuurit ja voimalaitoskanavien rantamuurit, venepuomi ja Frenckell'in pato keskikosken yläpuolella, Tampere
Rakennuttaja: Tampereen Energialaitos ja Tampereen kaupunki
Rakentamisajankohta 2009-2012

Saimaan kanavan sulkuporttien korjaussuunnittelu
Rakennuttaja: Järvi-Suomen Merenkulkupiiri ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Rakentamisajankohta: 1986 - jatkuu

Vuosaaren telakka-altaan patoseinä ja silta
Rakennuttaja: Helsingin Satama
Rakentamisajankohta: 2008-2009

Paciuksen kadun tulvaporttien rakennettavuusselvitys vuosina 2009-2010
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto
Rakentamisajankohta: ei päätetty

Töölönlahden tulvaporttien yleissuunnittelu
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto
Rakentamisajankohta: ei päätetty

Juankosken ja Karjalankosken sulkujen porttirakenteet
Rakennuttaja: Järvi-Suomen Merenkulkupiiri
Rakentamisajankohta: 2002

Kyrönsalmen sillan laivajohteet
Rakennuttaja: Kaakkois-Suomen tiepiiri
Rakentamisajankohta: 2001

Kimolan kanavan venesulkujen porttirakenteet
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Suunnittelu alkamassa