Kyrönsalmen sillan läppäsiltaosuus (pohjoinen silta), Savonlinna